Genital Estetik HeraMENÜ
İdrar Kaçırma Sorunu Ve Ameliyatları

Kadınlarda İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar kaçırma sorunu tıp terminolojisinde inkontinens veya üriner inkontinens olarak da geçer.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Tedavisi

Kadınlarda İdrar Kaçırma

Kadınlarda idrar kaçırma sorunu erkeklere oranla daha fazla görülen, ciddi psikolojik, seksüel ve sosyal etkileri olan problemler arasında yer almaktadır. Bu nedenle de idrar kaçırma ameliyatları ve medikal tedavileri önem kazanmaktadır. İdrar kaçırma ameliyatları vajina estetiği ile eş zamanlı uygulanabilmektedir.

Kadınlarda İdrar kaçırma nedir?

İdrar kaçırma sorunu tıp terminolojisinde ‘inkontinans’ veya ‘üriner inkontinans’ olarak da geçer. İstem dışı idrarın kaçışını işaret eder. İdrar kaçırmanın stres, urge, mikst gibi değişik türleri vardır.

Kadınlarda İdrar kaçırma neden olur?

Kadınlarda idrar kaçırma sorunu yaşayanların pek çoğunda sorunun yapılan vajinal doğum sonrasında başladığı izlenmektedir. Bazılarında da yaşa veya menopoza bağlı olarak kolajen bağ dokusu zayıflamakta ve sonrasında idrar tutamama sorunu yaşanmaktadır.

Stres Inkontinans İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma sorunu toplumda pek çok kesimde özellikle öksürme, gülme, ağır yük kaldırma sırasında idrar kaçırma sorunu şeklinde ortaya çıkabilmektedir. İstemsiz idrar kaçırmanın bu şekilde, yani öksürme, gülme gibi karın içi basıncının artışına yol açacak durumlara bağlı olarak gerçekleşmesine ‘Stres Üriner İnkontinans’ (SUİ) adı verilir. Kadınlardaki idrar kaçırma sorunu genellikle bu tipte, yani stres inkontinans şeklinde olmaktadır.

Özellikle ileri yaş, vajinal doğum yapmış olmak ve obezite stres tip inkontinans için artmış risk faktörleridir. Diğer taraftan erken menopoz, sigara içme, genetik olarak kötü kolajen yapısına sahip olma, KOAH, astım gibi kronik akciğer hastalıklarının olması da stres tip üriner inkontinans görülme olasılığını arttırmaktadır.

SUİ tedavisinde genellikle cerrahi yöntemler veya cerrahi dışı lazer, radyofrekans tedavileri uygulanmaktadır.

Urge Inkontinans İdrar Kaçırma

Urge inkontinans, kişinin idrarı geldikten sonra tuvalete yetiştirememesi durumudur. İdrar, tuvalete yetişemeden kontrolsüz bir şekilde akmaktadır. Urge inkontinans de sosyal hayatı oldukça olumsuz şekilde etkilemektedir. (Urge- ‘Örc’ olarak okunur). Anatomik deformiteden çok beyinden gelen sinyal yolaklarında bozukluk vardır. Özellikle sosyal hayatı aşırı derece etkileyen bu durum evden çıkamama, insanlardan uzaklaşma, yalnızlaşma sorununu doğurur. Urge tip inkontinansın tedavisi medikaldir.

Her iki inkontinans tipi de hem kişiyi psikolojik açıdan etkilemekte, hem de kişinin kendisini partnerine karşı cinsel yönden kötü hissetmesine neden olmaktadır.

Mikst üriner inkontinens İdrar Kaçırma

Mikst tip üriner inkontinansta, hem stres hem de urge inkontinans bir aradadır. Karışık tip inkontinans olarak da bilinir. Ürodinami testleri ile inkontinansın tipi ve ağırlığı belirlenerek tedavi şekline karar verilir.

Yapılan çalışmalarda idrar kaçıran hastaların %48’inde stres inkontinans, %17’sinde urge inkontinans, %34’ünde ise mikst inkontinans saptanmıştır. Diğer kısmı da daha nadir görülen inkontinans tipleridir.

Koital Inkontinans İdrar Kaçırma

Koital inkontinans, cinsel ilişki (koit) sırasında idrar kaçırma problemidir. Özellikle vajinal doğum yapan ve ileri yaşta olan hastalarda görülebilmektedir. İlişki esnasında idrar kaçırma şikayeti olan kadınlar hem eşlerinden utanmakta, hem de ilişki esnasında her an idrar kaçırabilecekleri kaygısı ile kendilerini ilişkide rahat hissedememektedirler. Bu da ciddi haz ve orgazm problemlerine yol açmaktadır.

Bir süre sonra cinsel isteksizlik meydana gelmesi ise neredeyse kaçınılmaz bir son olmaktadır. Bu nedenle altta yatan sebebe yönelik tedavi uygulanması kişinin hem fiziksel sağlığı, hem de cinsel hayatı açısından çok önemlidir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar kaçırma problemi ile başvuran hastadan öncelikle anamnez alınır; hastanın şikayetleri detaylı bir şekilde dinlenilir, bazı spesifik sorularla idrar kaçırmasının hangi tip olduğu anlaşılmaya çalışılır. İdrar kaçırma sorununun kişinin sosyal ve cinsel hayatını ne derece etkilediğine dair yapılabilecek bazı özel ölçekler de bulunmaktadır.

Anamnezi takiben jinekolojik muayeneye geçilir. Muayene esnasında inspeksiyon ile (bakarak) ve bazı manevralarla (hastayı ıkındırmak, öksürtmek) hastada idrar kesesinde sarkma olup olmadığı ve karın içi basıncını artıran durumlarda idrar kaçırıp kaçırmadığı saptanır.

Örneğin; öksürürken fışkırır tarzda idrar kaçıran bir hastada stres tip inkontinans baskın demektir. Anamnez ve muayene sonunda hastadaki idrar kaçırmanın tipi ve derecesi genellikle belirlenir. Bazı hastalarda özel bazı testlerle (üroflowmetre vs) idrar kaçırma problemi ile ilgili daha detaylı bilgi de edinilebilir. Özellikle urge ve mikst tip inkontinanslarda bu tip testler önem kazanmaktadır.

Tanıyı koyduktan sonra hasta ile tedavi seçenekleriyle ilgili görüşülür. İnkontinansın tipine göre uygun tedavi seçeneği değişmektedir.

Günümüzde idrar kaçırma için geliştirilen pek çok yeni nesil ilaç bulunmaktadır; ancak bu ilaçlar stres tip inkontinansta genellikle başarılı olamamaktadır. Stres tip inkontinansın temelinde genellikle pelvik taban kaslarında güçsüzlük (hipotonisite),idrar kesesinde sarkma ve mesane boynunda hipermobilite bulunmaktadır. Bu nedenle ilaç tedavisinden çok enerji modalite tedavileri (lazer vs.) ve cerrahi tedaviler daha uygun olmaktadır.

SÜİ haricinde diğer tiplerdeki inkontinanslarda ise ilaç tedavileri başarılı olmakla birlikte, bu tedavilerde kullanılan ilaçların ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle mutlaka doktor kontrolünde başlanması ve devam edilmesi gereken ilaçlardır.

Kadınların özellikle vajinal doğum sonrası ve ilerleyen yaşla birlikte kasılma gücünü kaybeden (hipotonisite) pelvik bölge kasları için ‘Kegel Egzersizleri’ de önerilmelidir. Bu egzersizler, gün içerisinde kolaylıkla uygulanabilen ve hafif idrar kaçırma problemi olan hastalarda belirgin faydası olan bir yöntemdir. Aynı zamanda ilaç tedavisi alan veya ameliyat olan hastalarda da tedaviye eklenmesi önerilmektedir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Lazer ve Radyofrekans (RF) ile Tedavi Edilebiliyor!

Son zamanlarda giderek kullanımı artan lazer ve radyofrekans (RF) gibi enerji modalite tedavileri de idrar kaçırma tedavilerinde son derece etkindirler. Bu tedaviler girişimsel olmaması ve anestezi gerektirmemesi yönünden pek çok avantaja sahiptir.

Lazer ve RF tedavileri, uygun hasta grubunda başarılı sonuçlara sahiptir. Ancak bu tedavilerin uygun olmadığı hastalar da bulunmaktadır, bunların başında ise pelvik organ sarkması (rahim, idrar kesesi, kalın bağırsakta sarkma problemi) bulunan hastalar gelmektedir.

Cerrahi yöntemler ise son seçenek olarak kabul edilmekle birlikte, özellikle ciddi pelvik organ sarkması bulunan hastalarda ilk seçenek olarak tercih edilmelidir. İdrar kaçırma tedavisi için farklı cerrahi yöntemler bulunmaktadır.

Operasyonlar, deneyimli bir el tarafından gerçekleştirildiğinde, başarılı sonuçlar elde edilmekte ve hastanın hayat kalitesini arttırmaktadır. Bu ameliyatlar, genital estetik ameliyatlar ile eş zamanlı olarak da yapılabilmektedir.

İdrar kaçırma ameliyatları nasıl yapılır?

Yapılan jinekolojik muayenede idrar kesesinde sarkma, rahimde veya kalın bağırsağın son kısmı olan rektumda sarkma varsa operasyon kaçınılmazdır. Kadınlarda pelvik kasların güçsüzlüğü veya bağ dokusunun azalmasına bağlı olarak vajinal yoldan pelvik organlarının sarkmasına ‘Pelvik Organ Prolapsusu’, kısaca POP adı verilir.

İdrar torbası sarkmasının nedeni vajina ön duvar destek dokusunun zayıflaması, doğumlara bağlı zedelenmesidir. İşte operasyon ile bu anatomik zayıflık güçlendirilmekte ve sarkma sorunu giderilmektedir. Vajinanın ön duvarının onarılması colporaphy anterior, arka duvarının onarılması ise colporaphy posterior operasyonu olarak bilinir.

POP’ta yapılacak operasyonun şekli hastanın şikayetlerine, muayene bulgularına, tanı testlerine ve yaşına göre seçilmektedir.

Muayene BulgusuTanıTedavi Şekli
Vajinada yalnızca bollaşma ve ilişkide hissizlikVajinal relaksasyon sendromuVajinal daraltma ameliyatı
Vajinanın arka duvarının sarkmasıRektosel (Barsak sarkması)Vajinanın arka duvar ameliyatı (Colporaphy posterior) ve rektosel onarımı operasyonu
Vajinanın ön duvarının sarkmasıSistosel (idrar torbası sarkması)Vajinanın ön duvar ameliyatı (Colporaphy anterior),idrar kaçırma sorunu da varsa mesane boynunun desteklenmesi
Rahim sarkmasıProlapsus Uteri (Rahim sarkması)Genç yaşlarda rahmin asılması / İleri yaşlarda ise vajinal yoldan rahmin çıkarılması (Vajinal histerektomi)

TOT ve TVT Ameliyatları

İdrar kaçırmasının olduğu bazı durumlarda idrar torbası veya mesane boynu yukarıya ‘meş’ denilen askılarla asılarak sabitlenmektedir. Bu tür operasyonlarda TOT veya TVT teknikleri kullanılmaktadır.

Mesane boynu asma (TOT ve TVT) operasyonları idrar kaçırma probleminde en sık uygulanan, komplikasyon oranı düşük ve güvenilir cerrahi işlemlerdir. Son geliştirilen teknikler ile dışardan herhangi bir iz olmadan, kısa sürede, bölgesel anestezi ile yapılan bu ameliyatlardaki başarı oranı %90-95’dir. Ancak, operasyon sonrası şikayetlerin tekrarlama ihtimali vardır. Ameliyat için doğru tekniğin seçimi de çok önemlidir.

İdrar kaçırma ameliyatları ile birlikte vajina estetiği

İdrar kaçırma ameliyatları ile birlikte vajina daraltma ameliyatları sık olarak yapılmaktadır. Bu şekilde hem vajina genişliği azaltılmakta, hem de pelvik taban kasları güçlendirilmektedir. Ayrıca aynı seansta labioplasti (iç ve dış dudak estetiği),genital bölge sıkılaştırma ve dolgu operasyonları da yapılabilmektedir.

Lazerle İdrar Kaçırma Tedavisi

Günümüzde uygun hastalarda, ameliyatsız, lazerle idrar kaçırma tedavisi de yapılabilmektedir. Bu işlem sırasında mesane boynundaki kolajen doku da güçlenmekte ve idrar kaçırma sorunu giderilebilmektedir. Ancak burada önemli olan kişinin yapılan jinekolojik muayenesinde idrar torbası, barsak veya rahim sarkması olmamalıdır. Eğer bu tür bir pelvik organ sarkması varsa en uygun tedavi yöntemi cerrahidir.

Kadınlarda İdrar Kaçırmada İlaç Tedavileri

Kadınlarda idrar kaçırma probleminin tedavisinde bazı ilaçlar da kullanılmaktadır. İdrar kanalı kaslarını gevşeten ilaçlar, antidepresanlar ve moleküler düzeyde etki eden ilaçlar ile ilgili bilimsel çalışmalar halen devam etmektedir. Bu ilaçların bir kısmındaki yan etkiler, kullanımlarını sıkıntılı hale getirmektedir.

Özellikle menopoz döneminde kullanılan ve vajina içi kolajen üretimini sağlayan lokal östrojen içerikli ilaçların etkinliği de oldukça fazladır. Görüldüğü üzere, günümüzde pek çok kadını yakından ilgilendiren idrar kaçırma sorununun, cerrahi veya cerrahi dışı pek çok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Önemli olan, konunun uzmanı olan bir hekime zaman kaybetmeden başvurmaktır.

İdrar kaçırma ameliyatları pahalı mı? Fiyatı

İdrar kaçırma ameliyatlarındaki fiyatlar yapılan operasyonun genişliğine, anestezi yöntemine, operasyonu yapan hekime ve hastaneye göre değişmektedir. Ücretleri konusunda bilgi alabilmek için öncelikle bir muayene olmanızda fayda olacaktır.

Genital Estetik Yaptıranlar

SORU SOR

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

DR. SÜLEYMAN ESERDAĞ TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER / SUNUMLAR

2017 sonrası, Doç. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından verilen kurs, eğitim ve toplantıların bir kısmını aşağıdaki bölümlerden inceleyebilirsiniz.

Tüm Eğitimler
Merkezimiz HakkındaGenital Estetik HeraDoç. Dr. Süleyman Eserdağ
0212 225 15000312 426 85 25
Bu web sitesi, web sitemizin kalitesini artırmak için istatistikler oluşturmak amacıyla veri toplamak için tanımlama bilgileri kullanır. Aşağıdaki butonlara tıklayarak veya Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek çerezlerimizi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Herhangi bir seçim yapılmaması durumunda varsayılan "izin yok" seçeneği geçerlidir ve reddetme kullanıcı deneyiminizi sınırlamaz.
Kabul EtReddetÇerez Politikası