Genital Estetik HeraMENÜ
Labioplasti

Labioplasti Ameliyatı Teknikleri

Labioplasti ameliyatlarında tıp literatüründe farklı cerrahi yöntemler tanımlanmış olsa da bunların birbirine karşı üstünlükleri yoktur.

Labioplasti Ameliyatı Teknikleri

Labioplasti Teknikleri

Labioplasti operasyonları hastanın dokusunun durumuna, taleplerine ve cerrahın tecrübesine göre farklı tekniklerde yapılabilmektedir. Hastalar tarafından sıkça merak edilen labioplasti ameliyat teknikleri bu bölümde detaylıca ele alınmaktadır.

Labioplasti ameliyatlarında tıp literatüründe farklı cerrahi yöntemler tanımlanmış olsa da bunların birbirine karşı üstünlükleri yoktur. Hasta için en uygun labioplasti ameliyat tekniği hastanın dokusunun durumuna ve hastanın taleplerine göre şekillendirilmektedir. Tabi bu konuda labioplastiyi yapacak olan hekimin bilgi ve tecrübesi de son derece önemlidir.

Labioplasti ameliyat teknikleri nelerdir?

Tıbbi literatürde oldukça farklı labioplasti teknikleri tarif edilmiştir. Bunlar:

 • Kurvilineer eksizyon (Labial Tıraşlama, Parsiyel Rezeksiyon),
 • Wedge Rezeksiyon (Kama Çıkartma, V plasti),
 • Genişletilmiş Santral Wedge Rezeksiyon (Kama Çıkartma),
 • Bilateral Deepitelizasyon (Delaminasyon),
 • Zig Zag Tekniği,
 • Modifiye Çift Wedge Rezeksiyon (Yıldız Labioplasti),
 • Lazer labioplasti.

Kurvilineer eksizyon (Kısmi çıkartma, Trimming)

Kurvilineer eksizyon tekniği, iç dudak dokusunun kısmi çıkartılması veya trimming (tıraşlama) olarak da bilinmektedir. İç dudak kenarlarının hafif bir elips şeklinde çıkarılmasıdır. Günümüzde de en sık tercih edilen tekniklerden birisidir. ‘Kurvilineer amputasyon’, ‘Labial trimming (tıraşlama)’, ‘Kenar tıraşlama’ (edge trim) ve ‘Parsiyel rezeksiyon’ gibi isimlerle de bilinir.

Literatürdeki ilk labioplasti ameliyatı Hodgkinson ve Hait tarafından 1984 yılında kurvilineer eksizyon tekniğiyle, sosyal utanma ve cinsel ilişkide hissizlik gerekçeleri ile uygulanmıştır.

Kurvilineer tıraşlama tekniğinde orijinal kenarların yapısı ve rengi korunmaz. Damar ve sinirlerin lokalizasyonuna bakılmaksızın kesme işlemi uygulanır. Teorik olarak, uzunlamasına hat boyunca yapılan kesi sonrası skar oluşumuna bağlı duyarlılığın olumsuz yönde etkilenebileceği şeklinde endişeler dile getirilse de pratikte bu tür sorunlarla karşılaşılmamaktadır. Özellikle iç genital dudaklara ait cilt dokusunun oldukça fazla olduğu “ileri hipertrofi” olgularında fazla doku çıkartılmasına olanak sağladığı için bu teknik oldukça sıkça uygulanmaktadır.

Kurvilineer Labioplasti

Kurvilineer labioplasti. Hudoplasti ve perine düzeltmesi.

Wedge Rezeksiyon (Kama Çıkartma, V plasti)

Wedge rezeksiyon, “Kama çıkartma” veya “V plasti” olarak da bilinen bir yöntemdir. Dokunun “V harfi” şeklinde” çıkartılmasıdır. İlk defa Gary Alter tarafından, 1998 yılında tanımlanmış bir yöntemdir. Fazlalıklar neredeyse, o bölgeden wedge yani “V harfi” şeklinde doku çıkartılarak iç dudaklar küçültülür. Kama çıkarım iç genital dudakların üst, orta veya alt bölümlerinden yapılabilir.

Genişletilmiş Santral Wedge Rezeksiyon

Bu labioplasti ameliyatı tekniği ilk defa Gary Alter tarafından 2008 yılında yayınlanan bir makalede geçmiştir. Bu teknikte klasik kama tekniği ile doku fazlalığı çıkarıldıktan sonra, kesi öne ve yana doğru “hokey sopası” gibi uzatılmakta ve klitoris üstü cilt katlantılarının alınması da operasyona dahil edilmektedir.

Kendi izlenimlerime göre, kama rezeksiyonları iyi bir şekilde yapılırsa hızlı bir şekilde iyileşme izlenir ve ağrı açısından ameliyat sonrası konfor da oldukça yüksektir. Ancak doğru teknik uygulanmadığı takdirde dikişlerin açılması, doku nekrozuna bağlı skar (nedbe dokusu) oluşumu ve pencerelenme gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu durumlar genelde ameliyat tekniği ile ilişkilidir. Dokunun kan dolaşımını bozmamak ve dikiş açılmasını önlemek için dikkat edilmesi şarttır.

Bilateral Deepitelizasyon

Bu labioplasti ameliyatı tekniği ilk defa 2000 yılında Choi ve Kim tarafından literatüre geçmiştir. Labiumların hem iç hem de dış kısmında en çok doku fazlalığı olan bölgelere kesi yapılarak, bir çeşit epiteli soyma (deepitalizasyon) işlemidir. ‘Delaminasyon’ adı da verilir.

Bu teknikte diğerlerinden farklı olarak tüm orijinal labial kenarlar korunmaktadır. Tam kesi yapılmadığından ötürü, tüm damar ve sinirler de korunmuş olur. Dezavantajı ise skar (nedbe dokusu) oluşma riskidir. Ayrıca, iç dudakların yalnızca diklemesine boyları kısalmaktadır. Bu nedenle geniş ve iri iç dudaklar için uygun bir yöntem değildir. Diğer taraftan tabanda kabarıklık, şişkinlik oluşabilir ve fazla doku kenarlarının görünmesi hastada psikolojik problemlere yol açabilir.

Deepitelizasyon iç dudak genişliği fazla olmayan, kalınlığı ince olan, orijinal kenarlarından memnun olup korunmasını isteyen hastalar için alternatif bir labioplasti tekniğidir.

Zig Zag Tekniği

Maas ve Hage tarafından literatürde tanımlanmış bir yöntemdir. İç dudak kenarlarına uygulanan devam eden zig zag kesi ile kenarlar tamamen çıkarılır. Amaç dudak kenarlarının yuvarlak şekilde oluşmasıdır. Ancak dudak kenarları boyunca pigmentasyon kaybı olabilmektedir.

Modifiye Çift Wedge Rezeksiyon (Yıldız labioplasti)

Yıldız labioplasti ilk defa Matarasso tarafından 2011 yılında tarif edilmiş bir labioplasti tekniğidir. “Çift kama tekniği” olarak da bilinir. Bu modifiye wedge tekniğinde, iç dudak içine yıldız şeklinde bir kesi yapılarak fazla dokular çıkarılır.

Lazerle Labioplasti

‘Lazer labioplasti’ olarak da bilinen lazerle labioplasti işleminde iç genital dudağın kesilmesi yüksek enerjili lazer ışığı ile yapılmaktadır. Genital estetik ameliyatlarda en sık kullanılan lazerler;

 • Fraksiyone CO2 (Karbondioksit) lazerler,
 • Potasyum Titanil Fosfat (KTP) lazerler,
 • Erbium Yag lazerler,
 • Nd Yag lazerlerdir.

CO2 lazerle labioplastide kesme işlemi 15-20 Watt enerji ile yapılmaktadır.

Lazer ile yapılan tüm ameliyatlarda olduğu gibi, ‘lazer labioplasti’ terimi de hastalar için cazip görülmektedir. Lazer labioplastide amaç iç genital dudağın lazerle kesilerek kanamanın daha az olmasıdır. Ancak kendi gözlemlerime göre, komşu dokulardaki termal hasar nedeni ile ameliyat sonrası iyileşme süreci olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan lazerin kanamayı durdurma ve kesme işlevine yarayan aparatını kullanmak kolay değildir. Farklı bölgeler lazer ışığının etkisiyle istenmeden yakılabilir.

Labioplasti ameliyat tekniklerinden hangisi daha iyidir?

Labioplasti ameliyat tekniklerinin her birinin avantajlı ve dezavantajlı yönleri vardır. Hangi operasyon tekniğinin seçileceğine doktor ve hasta birlikte karar vermelidir. Bu konuda hastanın istekleri, dokusunun anatomisi ve operasyonu yapan cerrahın tecrübesi son derece önemli konulardır. Labioplasti operasyonu, ancak bu konuda tecrübeli hekimler tarafından uygulandığında oldukça güzel sonuçlar vermektedir. Bu yüzden hekim seçimi oldukça önemlidir.

Genital Estetik Yaptıranlar

SORU SOR

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

DR. SÜLEYMAN ESERDAĞ TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER / SUNUMLAR

2017 sonrası, Doç. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından verilen kurs, eğitim ve toplantıların bir kısmını aşağıdaki bölümlerden inceleyebilirsiniz.

Tüm Eğitimler
Merkezimiz HakkındaGenital Estetik HeraDoç. Dr. Süleyman Eserdağ
0212 225 15000312 426 85 25
Bu web sitesi, web sitemizin kalitesini artırmak için istatistikler oluşturmak amacıyla veri toplamak için tanımlama bilgileri kullanır. Aşağıdaki butonlara tıklayarak veya Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek çerezlerimizi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Herhangi bir seçim yapılmaması durumunda varsayılan "izin yok" seçeneği geçerlidir ve reddetme kullanıcı deneyiminizi sınırlamaz.
Kabul EtReddetÇerez Politikası