Genital Estetik HeraMENÜ
Genital Lichen Sclerosus

Lichen Sclerosus Tedavisi

Yaşam kalitesini bozan yangısal bir cilt hastalığıdır olan “Liken hastalığı”, “Liken sklerozus” gibi isimlerle de bilinir.

Lichen Sclerosus Tedavisi

Lichen Sclerosus Tedavisi Nedir?

Lichen sclerosus hastanın yaşam kalitesini bozan yangısal bir cilt hastalığıdır. “Liken hastalığı”, “Liken sklerozus”, “Lichen sclerosus et atrophicus” gibi isimlerle de bilinir. Sıklıkla kadınlarda ortaya çıkar ve genital bölgeyi tutar.

Kaşıntı, yanma, batma, ilişkide ağrı, cinsel haz eksikliği, orgazm olamama, vajinal kuruluk, idrar yaparken yanma gibi şikayetlere neden olur. Tam bir iyileşme olmamasına rağmen, günümüzde lichen sclerosus tedavisi için uygulanan ve hayat kalitesini arttıran yeni yöntemler umut ışığı olmuştur. Lichen sclerosus tedavisi hastalığın gidişatını durdurmaya ve hastalığın şikayetlerini azaltmaya yöneliktir.

Lichen sclerosus hastalığı tedavi edilmezse zaman içinde dış genital bölge anatomisinde bozulmalara da neden olmaktadır. Bu bölümde vulvar (dış genital bölgeye ait) lichen sclerosus hastalığının tedavisi için kullanılan tüm yöntemler detaylıca ele alınmaktadır.

Lichen sclerosus tedavisi nasıldır?

Lichen sclerosus tedavisi kişinin şikayetlerine ve cilt yapısındaki bulgulara göre yapılmaktadır. Uygulanan tedaviler içinde krem olarak uygulanan veya ağızdan alınan ilaç tedavileri ve cerrahi yöntemler yer almaktadır. Ancak özellikle son yıllarda gündeme gelen doku yenileyici tedaviler ile oldukça yüz güldürücü sonuçlar da alınabilmektedir.

Liken hastaları için yeni umut kaynağı olan tedaviler arasında lazer tedavileri, genital PRP, SVF (kişinin kendi yağından hazırlanan kök hücre içeren solüsyon enjeksiyonları) yer almaktadır. Özel diyet rejimleri de liken tedavilerine eklenebilmektedir.

Lichen Sclerosus Tedavisi İçin Kullanılan İlaçlar

Lichen sclerosus tedavisi için kullanılan ilaç tedavileri arasında;

  • Deriye sürülen kortizon içeren kremler,
  • Deriye sürülen kortizon içermeyen bazı kremler,
  • Hormon içeren kremler ve vajinal fitiller,
  • Ağızdan alınan ilaç tedavileri yer almaktadır.

Hiperkeratoz (hyperkeratosis) nedir?

“Hiperkeratoz” (Hyperkeratosis) derinin “keratin” adı verilen proteinden oluşan en üst tabakasının kalınlaşmasıdır. Patolojik bir bulgu olan hiperkeratoz liken hastalığında sıkça izlenmektedir. Liken skleroz hastalığının tanısı ve tedavisi için önemli bir belirteçtir.

Halen, en yaygın kabul gören görüşe göre lichen sclerosus hastalığının tedavisi hiperkeratozun düzeyine göre yapılmaktadır. İlaç tedavilerinin temelini oluşturan kortizon içeren krem tedavileri de hiperkeratozun derecesine göre uygulanmaktadır. Vulvar lichen sclerosusda medikal tedavi topikal (bölgesel) ve sistemik (genel) olarak uygulanabilir. Sıklıkla topikal tedaviler önerilmektedir.

Topikal tedaviler: Liken skleroz tedavisi için topikal medikal tedavi: Yaşam boyu idame tedavisi ve aralıklı remisyon tedavisi şeklindedir. Hiperkeratozun ağırlığına göre ilacın tipi ve dozu ayarlanmalıdır. En güçlü kortizon içeren krem klobetazol propiyonat %0.05 (Dermovate™) olup, liken hastalığı tedavisindeki altın standarttır.

Diğer Topikal Tedaviler: Kortikosteroid tedavilerine alternatif olarak, topikal calcineurin (kalsinörin) inhibitörü olan, immunsüpresif etkili %0.1 takrolimus (Tacrolin pomad™) ve pimekrolimus (Elidel™) da önerilebilmektedir. Tedavi başarısı topikal kortizon içeren ilaçlara benzerdir. Sedef tedavisinde kullanılan D3 vitamini analoğu, topikal calcipotriol (Daivonex™) ile de iyi sonuçların alınabileceği belirtilmektedir.

Topikal tretinoin ve topikal testesteron tedavileri hakkında yeterli veri olmamakla beraber, fayda gören hastaların olduğu bildirilmiştir. Östrojen içeren kremler meme kanseri riski taşımayan, özellikle menopoz dönemindeki hastaların tedavilerine eklenebilmektedir.

Sistemik Tedaviler: Çok dirençli liken hastalarında sistemik tedavilere ihtiyaç vardır. Ağızdan alınan retinoik asit, hidroksiklorokin tedavileri kortizon içeren kremler ile beraber kullanılabilmektedir. İmmünomodülatör etkinliği nedeni ile metotreksat tedavisi de uygulanabilmektedir. 2.5 mg’dan verilen ilk test dozundan sonra, hafta da bir kez 10 mg’lık oral tedavi ile 6-8 hafta içinde iyi sonuçların elde edilebileceği belirtilmektedir. Ancak, tüm bu sistemik tedavilerin de kesin tedavi edici olduğu söylenemez.

Lichen Sclerosus İçin Uygulanan Cerrahi Tedaviler

Liken skleroz hastalığı bazı hastalarda fonksiyonel kayıplara yol açabilir. “Labial Füzyon” yani genital dudaklardaki yapışmalar, vajinal girişin daralması ve kalıcı nedbe dokusu oluşumu medikal tedaviye yanıt vermemektedir. Bu durumlarda, fonksiyonel kazanç için yapışıklıkların cerrahi olarak açılması gereklidir.

Basit cerrahi yöntemler ile labial yapışıklıklar açılabilir, vajina girişi genişletilebilir, perine bölgesi sert deri katlantıları çıkartılabilir, gömülü klitoris yeniden ortaya çıkartılabilir. Cerrahi işlem sonrası iyileşme tamamlanana dek steroidli (kortizon içeren) krem uygulanması da önerilenler arasındadır.

Vulvar Liken Skleroz Basit Cerrahisi

Vulvar Liken Skleroz Basit Cerrahisi: 44 yaşında 5 yıldır hiç koital ilişkiye giremeyen hastanın muayenesinde perine bölgesinde sert deri katlantıları mevcuttu, klitoris gömülüydü, klitoris üstü ve iç dudaklarda ileri düzeyde yapışıklık vardı. Basit cerrahi yöntemlerle iç dudaklardaki yapışıklıklar açıldı, klitoris yeniden ortaya çıkarıldı, perine girişi genişletildi. Sağdaki görsel operasyon sonrasına aittir.

Lichen Sclerosusda Yeni Tedavi Yöntemleri

Günümüzde uygulanan yeni tedavi metotları liken hastalığında umut vadetmektedir. Bunlar arasında kliniğimizde de sıkça uyguladığımız platetten zengin plazma (PRP),kök hücre tedavisi, yağ grefti ve ablatif lazer uygulamaları yer almaktadır.

PRP tedavileri: Çok inatçı hiperkeratotik lichen sclerosus tedavisinde deri içine trombositten zengin plazma (PRP) uygulamaları yapılmaktadır. Hasta memnuniyeti oldukça yüksektir. Benzer şekilde kliniğimizde lipo-enjeksiyon, kök hücre tedavileri de uygulanmaya başlanmıştır ve oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

Lazer tedavileri: Derinin aşırı kalınlaştığı, ciddi yapışıklıkların olduğu, bu nedenle ilişkiye girme güçlüğü yaşayan hastalarda ablatif (karbondioksit) lazer tedavisi de uygulayabilmekteyiz. Tedaviye yardımcı olan bu lazer tedavileri ile beraber topikal tedaviler, PRP ve kök hücre tedavileri de kombine edilebilmektedir.

Fotodinamik tedaviler: Fotodinamik terapiler içinde fototerapinin de vulvar lichen sclerosus tedavisinde etkili olduğu bildirilmiştir. Dar bant UVB tedavisi özellikle dirençli olgularda iyi sonuçlar verebilir. Ancak genital bölgeye fototerapi uygulaması hem zordur hem de her zaman pratik değildir.

Lichen sclerosus hastalığı nasıl seyreder? Hastalığın gidişatı nasıldır?

Vulvar lichen sclerosus tedavi edilmezse, zamanla hastaların yarısında dış genitalyaya ait “vulvar mimari” tamamen bozulmakta, geri kalan yarısında ise kısmi bazı değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Hastalığın gidişatında klitoriste gömülme, iç dudaklarda silinme, dış dudaklarda silinme ve çatlamalar, kanama alanları, vajinal girişte daralma, perine bölgesinde sert deri katlantıları ve fissür (çatmama) oluşması geri dönüşümü olmayan izler arasındadır.

Liken hastalığı tedavi edilmezse kanserleşir mi?

Yaşam boyu tedavi edilmeyen veya yetersiz takip edilen liken skleroz hastalığında kansere dönüşme olasılığı %2-6 arasındadır. En sıklıkla vulvar intraepitelyal neoplazi, vulvanın malign skuamöz hücreli neoplazisi ve invaziv skuamöz hücreli karsinomaya dönüşme riski bulunmaktadır. Bu nedenle tanı anından itibaren tedaviye başlanması, hastaların düzenli takibe çağrılması ve aralıklarla biyopsi (ciltten doku çıkarılarak patolojik inceleme) kontrolü alınacak önlemler arasındadır. Erken tanı ve yeterli tedavi ile kansere dönüşüm ve cilt dokusunun bozulması ile ilgili riskler azaltılabilmektedir.

Liken skleroz tedavisi ücretleri nasıldır?

Liken skleroz tedavisi için ücretler farklılıklar göstermektedir. Uygulanacak tedavi yöntemine, seans sayısına, hangi sıklıkta yapılacağına bağlı olarak liken skleroz tedavisi için fiyatlama yapılmaktadır. Bu konuda tedavi olmayı düşündüğünüz klinik ile görüşmenizde fayda olacaktır.

Genital Estetik Yaptıranlar

SORU SOR

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

DR. SÜLEYMAN ESERDAĞ TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER / SUNUMLAR

2017 sonrası, Doç. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından verilen kurs, eğitim ve toplantıların bir kısmını aşağıdaki bölümlerden inceleyebilirsiniz.

Tüm Eğitimler
Merkezimiz HakkındaGenital Estetik HeraDoç. Dr. Süleyman Eserdağ
0212 225 15000312 426 85 25
Bu web sitesi, web sitemizin kalitesini artırmak için istatistikler oluşturmak amacıyla veri toplamak için tanımlama bilgileri kullanır. Aşağıdaki butonlara tıklayarak veya Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek çerezlerimizi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Herhangi bir seçim yapılmaması durumunda varsayılan "izin yok" seçeneği geçerlidir ve reddetme kullanıcı deneyiminizi sınırlamaz.
Kabul EtReddetÇerez Politikası