Genital Estetik HeraMENÜ
Cinsel İşlev Ve Orgazm Tedavileri

Orgazm Bozuklukları

Orgazm bozukluğunun 6 aydan uzun süre devam etmesi ve hemen hemen her ilişkide olması tanı için gereklidir.

Orgazm Bozuklukları

Kadınlarda cinsel cevap; uyarılma, plato, orgazm ve çözülme evrelerinden oluşmaktadır. Orgazm cinsel ilişki sırasında artan cinsel uyarılma ile birlikte genital bölgede ritmik kasılmalar ve beyinde oluşan tatmin duygusu ile karakterize bir süreçtir. Uyarılma evresinden sonra orgazm, sürekli ve yineleyici olarak gecikiyorsa veya hiç olmuyorsa bu durum “orgazm bozukluğu” olarak tanımlanır.

Orgazm bozukluğunun 6 aydan uzun süre devam etmesi ve hemen hemen her ilişkide olması tanı için gereklidir.

Anorgazmi nedir?

Hiç orgazm olamama durumuna ‘Anorgazmi’ adı verilmektedir. Cinsel işlev bozuklukları arasında en sık karşılaşılan ikinci hastalıktır. Fakat toplumsal sıklığını belirlemek zordur. Kadınların normal olmayanı anlamaları ya da sorun hale getirmeleri zaman almaktadır. Anlasalar bile bu konuda tedavi talebi oldukça azdır.

Yapılan araştırmalarda, tüm kadınların % 10-40’nda orgazm bozukluğu saptamıştır. Cinsel ilişki sırasında orgazm olabilen kadın oranı ise sadece %18’ dir.

Orgazm taklidi nedir? Nasıl yapılır?

Kadınlar orgazm olabilmeyi ilişki sırasında partnerini memnun etme, özgüven ile eşleştirirler. Bu nedenle orgazmı taklit etme yolunu da seçebilirler. Orgazm olamayınca kendilerine güveni kaybeder, olumsuz bir tepkiyle karşılaşacağından korkarak ilişkiyi biran önce sonlandırmak isterler.

Başaramama kaygısıyla “orgazm taklidi” yaparlar. Orgazm taklidi kendini kasma, çene kaslarını kasma, bağırma, garip sesler çıkarma şeklindedir. Ancak, zamanla bu durum cinsel isteksizliğe yol açabilir. Kadın sürekli olarak kendisini kullanılıyormuş gibi hissedebilir.

Diğer taraftan, tecrübeli partnerler tarafından bu durum anlaşılabilir. Partner bu durumu net olarak fark ederse her ilişkide kendisini de sorgulayacaktır. Zaman içerisinde, erkekte de başaramama korkusu olarak bilinen “performans anksiyetesi” de ortaya çıkabilmektedir.

Her ilişkide orgazm olmak gerekir mi?

Her ilişkide orgazmı hedeflemek yanlış bir inanıştır. Orgazm, aslında anlık bir olayken cinsel ilişki dakikalar süren bir durumdur. İlişki sırasında haz alınabilecek birçok durum varken orgazm bunlardan sadece biridir. Orgazm olsun veya olmasın mühim olan cinsel doyuma, tatmine ulaşmaktır. Ama beklenti genelde mutlak orgazm olması yönündedir. Hatta aynı anda orgazm olmayınca altında bir neden aranır. Çift bunu sorun haline getiriyorsa mutlaka konunun uzmanından yardım almak gerekir.

Orgazm bozuklukları neden olur? Orgazm olamama nedenleri

Orgazm bozukluğunun birçok biyolojik ve psikolojik nedenleri mevcuttur. Orgazm olamama nedenleri aşağıda sıralanmıştır.

Bilgi eksikliği

Orgazm olamama bozukluğunda en sık karşılaşılan neden cinsel bilgi eksikliğidir. Genç, ilişkiye yeni başlamış ve tecrübesi az olan kadınlarda daha yaygındır. Çoğunlukla erkek cinselliği ve hazzın önemsenmesiyle kadınlar ikinci plana atılmaktadır.

Hatta bazı kadınlar, orgazm taklidi yaparak görevlerini yerine getirdiğini düşünmektedirler. Sorun haline getirip, tedavi isteğinde bu nedenle bulunmazlar. Oysaki cinsellikte önemli olan karşılıklı keyif almaktır. Hiçbir zaman tek taraflı yaşanmamalıdır. Çiftlerin bu konuda bilgilendirilmeleri bile, birçok şeyi çözüme kavuşturacaktır. Cinsel terapiler ile çiftlerin cinselliği beraberce öğrenmeleri ve geliştirmeleri sağlanır.

Çiftler arası iletişim zayıflığı

Cinsellikte zayıf iletişim de orgazm bozukluğuna neden olabilir. Eşler birbirlerini tanıyıp, ilişkiden nasıl zevk alacaklarını keşfetmeleri gerekmektedir. Özgürce bunları da dile getirmelidirler. İlişki sırasında birbirlerini yönlendirmeleri ve bu sayede hazza odaklanmaları gerekmektedir.

Çiftler arası sorunlar, ön sevişmenin azlığı

Çift arasındaki duygusal sorunlar, ilişkinin yaşandığı ortam, uyarılma için yeterli sürenin olmaması ve yorgunluk da orgazmı etkileyen diğer faktörlerdir. Uyarılma aşamasını etkileyen her şey orgazmı etkiler.

Erkek eşlerdeki cinsel problemler

Erkekte erken boşalma, sertleşme problemleri varsa kadında orgazm bozukluğu ortaya çıkabilir. Çünkü ön sevişmeyi kısa tutmalarıyla kadın yeterli uyarılamaz ve orgazm gerçekleşemez. Bir diğer durum da orgazm olmayı hedef haline getirmektir. Kadınlar yeterli uyaran olmasına rağmen eğer bu kaygıya sahipse orgazm olamamaktadır. Önemli olan cinsel ilişkiden keyif almaktır. Sadece cinsel birleşmeyle orgazmı beklemek yanlış bir düşüncedir.

Geçmiş travmalar

Geçmişte yaşanan, fiziksel veya duygusal açıdan cinsel travmalar da orgazmı etkilemektedir.

Cinsel ilişkide ağrı, kuruluk olması durumlar

Cinsel ilişkide ağrı ve/veya kuruluk olması durumunda kişinin orgazm olamaması normaldir. Çünkü yeterli düzeyde uyarılma gerçekleşemeyecektir. Kızlık zarı yapısı ile ilgili problemler, vulvar vestibulitis, vajina darlığı, vajina girişini kaplayan bartholin kistleri, lichen sclerosus hastalığı nedenler arasında sayılabilir.

Tıbbi nedenler: Kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar

Bazı psikiyatrik (depresyon gibi) ve kronik hastalıklar (böbrek hastalıkları, obesite, diyabet, nörolojik hastalıklar, vb.),düzenli kullanılan ilaçlar (antihipertansifler, antidepresanlar, doğum kontrol hapları) yaşanan bozukluğun nedenleri arasındadır.

Menopoz ve hormonal nedenler

Menopozda hormonların azalmasıyla daha çok cinsel istek azlığı görülürken, orgazm bozuklukları da azımsanmayacak düzeydedir. Hormonlar ve genital bölgenin kanlanmasının değişmesiyle birlikte menopozda, genital bölge duyarlılığı azalabilir. Tiroid hastalıklarında da cinsel istek azalabilir ve orgazm olmak güçleşebilir.

Primer (birincil) ve sekonder (ikincil) orgazm bozukluğu

Orgazm bozukluğunun saptanması ve değerlendirilmesi zordur. Çünkü çoğu kadın henüz orgazmı anlayamıyorken, bozukluğunu tarif etmesi güçtür. Açık bir şekilde bunu dile getiremezler. Primer orgazm bozukluğunda kişi, hayatı boyunca bunu hiç deneyimlememiştir. Ya hiç girişimde bulunmamıştır ya da yeterli uyaran olmasına rağmen yaşayamamıştır.

Yaşam boyu süregelen bir durumdur. Sekonder orgazm bozukluğu ise sonradan ortaya çıkar. Daha öncesinde herhangi bir sorunu yoktur. Bazı kadınlar ise arada bir orgazm duygusunu yaşayabilmektedirler.

Vajinal anorgazmi, Klitoral anorgazmi, Durumsal anorgazmi

Orgazm bozukluğu farklı şekillerde görülebilir. Mastürbasyonla orgazm olup ilişkide olamama “vajinal anorgazmi” veya “koital anorgazmi” olarak bilinir. Mastürbasyon veya ilişkide partnerle hiçbir şekilde orgazmın yaşanamaması ise “klitoral anorgazmi” olarak bilinir.

“Durumsal anorgazmi” ise bir nedene bağlı olarak partnerinden ya da ortamdan kaynaklı bir sorundan dolayı orgazmı yaşayamamaktır. Çiftler arası ten uyuşmazlığı da durumsal anorgazmi sebebidir. Her ne şekilde olursa olsun, orgazm olamama zamanla kadınlarda cinsel isteksizlik problemine ve evlilik sorunlarına dönüşebilmektedir. Kendisini yetersiz hisseden kadın veya erkek eş aldatma yoluna gidebilir.

G Noktası

Son yıllarda varlığı tartışmalı olan G noktasını da içeren, vajinanın dış 1/3 kısmı da bu bölgenin en duyarlı alanıdır. G noktası ilk olarak 1944 yılında tanımlanmıştır. Günümüzde halen aranan bir nokta olup varlığı tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar, vajina ön duvarında yaklaşık 3-4 cm içeride, sinirsel açıdan vajinanın en duyarlı bölgesi olarak tarif etmektedirler. Ancak varlığı kesin olarak kanıtlanamamıştır.

G noktası terimi yerine artık bu alan ‘Klitoral-üretral-vajinal kompleks’ olarak tanımlanmaktadır. Vajinanın daha duyarlı bölümü olan dış 1/3 kısmı ve klitorisin kruslarını içeren bir komplekstir. Vajinal orgazmı sağladığı düşünülen bölgedir. Son yapılan çalışmalarda, vajinal orgazmda bu kompleks sayesinde aslında klitorisin uyarıldığı gösterilmiştir.

Orgazm Bozukluklarında Tedavi

Orgazm tedavileri öncesi genel ruhsal değerlendirme yapılmalı, ilişkiler ve cinsellik bu konuda profesyonel kişilerce detaylı olarak değerlendirilmelidir. Nedeni anlamak için ilişki çok yönlü ele alınır, uyaranların yoğunluğu ve ne sıklıkla yaşandığı mutlaka sorgulanır.

Hastalık ve kullanılan ilaçların bilgisi de alınır. Bütün bunlarla birlikte, orgazm bozukluğunda tedavi öncesinde erkek eşin fiziksel durumu da mutlaka sorgulanmaktadır. Erken boşalma, ereksiyon problemleri açısından detaylıca değerlendirilir.

Tedavi yaklaşımı fiziksel, psikolojik ve kişiler arası iletişimin güçlendirilmesi yönündedir. Herhangi bir biyolojik neden yoksa ilk basamak cinsel terapidir. Her iki eşe de cinsellik öğretilir. Orgazmın, her ilişkide veya sadece bu esnada yaşanması gerekliliği inanışı bir kenara bırakılmalıdır.

Kadının, kendi bedenini tanıması, erojen bölgelerini keşfetmesi önemlidir. Uyarılabilir noktalarını tanıyan kadın, orgazmı da tanıyacaktır. Öğrenilen orgazm unutulmaz, aksine zamanla geliştirilir.

Orgazm bozuklukları tedavisinde cinsel iletişimin ve duygusallığın artırılması amaçlanır. İlişkide izleyici rolünden çıkıp, aktif katılımları gereklidir. Her zaman keyif alarak başlanmalıdır. Rahatlıkla ilişkide zevk aldıkları noktaları belirtmeleri ve çekinmeden istemeleri öğretilmelidir. Bu sayede ilişkide hazza odaklanmaları sağlanır. Orgazm hedef olmaktan çıkarılmalıdır. Amaç ilk olarak kadının kendi başına orgazm, daha sonrasında ise partneriyle birlikte orgazm olabilmesidir.

Aşamalı Tedaviler

Orgazm bozuklukları tedavisinde kişinin önce kendi başına orgazmı deneyimleyip, öğrenmesi, ikinci basamakta ise partneri ile birleşme olmadan orgazm olması sağlanmaktadır. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra birleşmeyle birlikte orgazm önerilir. Birleşme sırasında klitorisin dışarıdan uyarılması olan ‘Köprü manevrası’ bu açıdan yardımcı olacaktır.

Kendi başına orgazm olmayı öğren! Orgazm egzersizleri neler?

Kendi başınıza nasıl orgazm olabilirsiniz? Orgazma ulaşmayı kolaylaştıracak, evde kendi başınıza yapabileceğiniz egzersizlerle orgazm olmayı öğrenebilirsiniz. Orgazm egzersizleri aşağıda özetlenmiştir.

Nefes-gevşeme egzersizleri: Doğru nefes alıp-verme kişinin anda kalmasını sağlayacaktır. Geçmiş ve geleceğin kaygısından uzaklaştırır. İlişki sırasında aldığı hazza odaklanmasını sağlar.

Bedeni keşfetme: Mastürbasyon bu noktada önemli bir rol oynar. Vibratörler bu amaçla kullanılabilir. Kadın, zevk aldığı noktaları bu şekilde keşfeder ve öğrenir. Daha sonra eşinden bunları talep edebilir. Geliştirdiği mastürbasyon tekniklerini ilişkide kullanır ve bu sayede doyumlu cinsel hayat başlamış olur.

Pelvik taban kas egzersizleri: ‘Kegel egzersizleri’ adı da verilir. Bu kas grubu kuvvetlendirildiğinde orgazm daha iyi yaşanabilir. Her kadının bu kas grubunu keşfetmesi gerekir. Bunun da en basit yolu, idrar yaparken bir kez idrarı yarıda kesip, tutmaktır. Kas grubunu öğrendikten sonra, günde 3 kere 20 defa kas-gevşet yapılmalıdır. Düzenli olarak bu egzersizi yapmak, pelvik taban kas grubunu oldukça kuvvetlendirir.

Refleksoloji, aromaterapi, erotik masaj: Bazı uzak doğu öğretileri cinselliği besler. Eşlere farklı bakış açıları sağlayarak orgazma giden yolu kolaylaştırır. Bu terapileri internetten öğrenebilir veya profesyonel destek alabilirsiniz.

Duygusal olarak sağlıklı ve sevgi dolu ilişkisi olan kadınlarda, davranış değişiklikleri ile genellikle sonuç alınmaktadır. Evlilik terapisi ise iletişim sıkıntısı yaşayan çiftlerde gerekebilir. Temel nokta ‘uygun eş, uygun ortam, uygun uyarı’ olduğu unutulmamalıdır. Ancak bazen bunların uygulanması yeterli olmaz.

Orgazm Olmayı Sağlayan Tedaviler

Cerrahi veya tıbbi bazı müdahaleler de orgazm bozukluğu yaşayan kadınlarda tıbbi olarak bazı tedaviler de uygulanabilmektedir. Bu yöntemler aşağıda sıralanmıştır.

Lazerle Vajinal Rejuvenasyon (LVR) veya Radyofrekans (RF) uygulamaları

Lazerle vajinal rejüvenasyon ve radyofrekans tedavileri ameliyat değil, tıbbi uygulamalardır. Ağrısız ve acısızdır. Bu işlemler sayesinde vajina içi kolajen üretimi artırılarak gençleştirme sağlanır. Damarlanma artışı ve sıkılık sayesinde de ilişki sırasında vajinal duyarlılık artırılabilir.

O- Shot (Orgazm aşısı)

O-Shot özellikle son yıllarda sık tercih edilen bir yöntemdir. Kişinin kendi kanından hazırlanan plazma sıvısı kullanılır. Önce damar yolundan kan alınır. Özel bir işlemden geçirilerek plateletten zengin kısmı ayrıştırılır. “Genital PRP” (Plateletten zengin plazma) olarak adlandırılan bu sıvı, Klitoral-üretral-vajinal komplekse ve klitoris çevresine enjekte direkt olarak edilir. O-shot, diğer ismi ile “orgazm aşısı” uygulamasındaki amaç yine kadının uyarılabilirliğini artırarak orgazma ulaşmasını kolaylaştırmaktır.

G-Shot

Dolgu maddesi kullanılarak varlığı halen tartışmalı olan G noktasının belirginleşmesi sağlanır. İlişkide vajinal bası bu sayede artırılır ve orgazm kolaylaştırılır. Dolgu maddesi olarak genellikle hyaluronik asit, bazen ise kişinin kendi yağı kullanılmaktadır. Ancak, bazı yayınlarda hyaluronik asit kullanımına ilişkin istenmeyen etkiler görülebildiği belirtilmiştir. Bu nedenle günümüzde yerini daha çok PRP (O-Shot) uygulamasına bırakmıştır. Aynı anda birkaç işlem bir arada da kullanılabilir.

Vajina Daraltma Ameliyatları

Yaş veya doğumla oluşan ileri düzeydeki vajinal genişlikte vajina daraltma ameliyatları (Vajinoplasti) da uygulanabilmektedir. İlişki sırasında vajinal duyarlılık bu sayede artırılmış olur.

İlaç Tedavileri

Kanıta dayalı tıpta henüz hiçbir farmakolojik tedavinin orgazm bozukluklarında yeri yoktur. Bazı ilaç grupları bu amaçla kullanılsa da, uzun vadede riskli olabileceğinden ilk sırada tercih edilmemektedirler. Hiçbiri orgazmı net olarak oluşturmazlar.

Sadece uyarılabilirliği kolaylaştırıp ilişkiyi daha keyifli hale getirmektedirler. ‘Sildenafil’, ‘Tadalafil’ grubu ilaçlar, damar genişletici etkisi olduğundan genital bölgeye olan kan akımını artırır. Yeterli cinsel uyaran varlığında hazzı artırmaktadır. Orgazm bozukluğu yaşayan kadınlarda ‘testosteron’ kullanımı araştırılmıştır. Cinsel isteği artırabildiği ve orgazm fonksiyonuna yararlı olabildiğini gösterilmiştir.

Günümüzde orgazm tedavisi için FDA onayı alan iki ilaç da bulunmaktadır: Bremelanotid (Vyleesi) ve pembe viagra olarak da bilinen Flibanserin (Addyi). Ancak her ikisinin de bazı yan etkilerinden dolayı kullanımları kısıtlıdır.

Menopozda, cinsel istek azlığı ve kuruluk durumunda vajinal kayganlaştırıcılar ile testesteron hormonunun faydalı olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Bu amaçla kullanılan diğer bir ilaç, antidepresan grubuna ait ‘Bupropion’ dur. Östojenik aktivite düzenleyicisi olan ‘Tibolon’ içeren ilaçların da orgazmı iyileştirdiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu tedavilerin hiçbiri henüz orgazm bozukluğunda kullanım için onay alamamıştır.

Eros-Klitoral Terapi Cihazı

‘Eros-Klitoral terapi cihazı’, orgazm bozukluğunda tedavi amaçlı onay alabilen tek tedavi şeklidir. Cihaz, klitorise hafif vakum etkisi yapar ve kanlanmasını artırır. Bu sayede orgazmı kolaylaştırır.

Orgazm bozuklukları tedavisi hasta bazlı olmalıdır!

Orgazm bozuklukları tedavisinde önemli olan hasta bazlı yaklaşımdır. Mutlaka neden belirlenmeli, çift bu konuda eğitilmelidir. Mastürbasyon alışkanlıkları değiştirilmelidir. Çiftin birbirlerine yakınlaşması sağlanmalıdır. Gerekirse yaşam tarzı değişikliği, cinselliğin konuşulabilir hale gelmesi ve bu konuda kaygıların azaltılması faydalı olacaktır. Hiçbir ilaç tedavisinin net olarak faydası gösterilememiştir. Genital bölge lazer, RF, PRP uygulamaları genital bölge hassasiyeti artıracağından uygun kişilerde kullanılabilir.

Orgazm Problemleri Olan Hastalarımıza Kliniğimizde Tedaviler

Kliniğimize, orgazm olamama veya sadece klitoral uyaran ile olma şikayetleri ile hastalarımız başvurmaktadır. Bunlar yanında orgazm ile ilgili kadınların kafasına takılan birçok soruları olabilmektedir. Öncelikle bu hastalarımızı çok yönlü ele alıp değerlendirmekteyiz. Kişinin ruhsal durumu, evlilik ilişkisi detaylandırılır. Cinsel hayatlarında neler yaşıyorlar, her iki eşten de dinlenir.

Orgazm bozukluklarında jinekolojik muayene mutlaka yapılmalıdır. Fiziksel bir neden varlığı araştırılır. Psikolog desteği bazı hastalarımız için öncelikli olabilmektedir. Her şeyin yolunda gittiği ancak ilişkide yeterli düzeyde zevk alamayan veya orgazm olamayan hastalarımıza bazı müdahaleler yapılabilir.

Kliniğimizde orgazm olma problemi yaşayan hastalarımıza uyguladığımız tedaviler arasında:

Orgazm probleminde tedavi ücretleri nasıldır?

Orgazm probleminde tedavi ücretleri her hastada farklılıklar gösterebilmektedir. Sorunun psikolojik mi fiziksel kaynaklı mı olduğu, ne zamandan itibaren yaşandığı, anorgazmi probleminin nedenleri, yapılan tıbbi işlem veya işlemlerin türü, çoklu işlem uygulanmasının gerekliliği gibi durumlar tedavi ücretlerinde belirleyici olmaktadır.

Genital Estetik Yaptıranlar

SORU SOR

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

DR. SÜLEYMAN ESERDAĞ TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER / SUNUMLAR

2017 sonrası, Doç. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından verilen kurs, eğitim ve toplantıların bir kısmını aşağıdaki bölümlerden inceleyebilirsiniz.

Tüm Eğitimler
Merkezimiz HakkındaGenital Estetik HeraDoç. Dr. Süleyman Eserdağ
0212 225 15000312 426 85 25
Bu web sitesi, web sitemizin kalitesini artırmak için istatistikler oluşturmak amacıyla veri toplamak için tanımlama bilgileri kullanır. Aşağıdaki butonlara tıklayarak veya Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek çerezlerimizi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Herhangi bir seçim yapılmaması durumunda varsayılan "izin yok" seçeneği geçerlidir ve reddetme kullanıcı deneyiminizi sınırlamaz.
Kabul EtReddetÇerez Politikası